Author: familydmin

Wprowadzenie https://youtu.be/x2pfEOTB5Q4 ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF https://youtu.be/NDf9ABlWbFI dr Bożena Bassa (ISnR Łomianki) https://youtu.be/1OUkXpl5ki8 dr hab. Monika Waluś (UKSW Warszawa) https://youtu.be/SywW6ZFRiPc dr Hubert Pilarczyk (UAM Poznań) https://youtu.be/gd0Mteo2Rp0 dr Natasza Doiczman-Łoboda (UAM Poznań) https://youtu.be/O_RpoLLl1PI ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań) https://youtu.be/uYdCY184IWM Piotr Guzdek (UO Opole) https://youtu.be/cY8sI3Y_wts prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań) https://youtu.be/pQswcsZJtPU prof. uczelni dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów) https://youtu.be/1qx59R-HpRA prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń) https://youtu.be/2FssAACW69Y ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków) https://youtu.be/86nh594eMZo Wiesław Gajewski...

Read More
Biskup Stefanek

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne zaprasza w imieniu ks. prof. UAM dr. hab. Andrzeja Pryby MSF do uczestnictwa online w XXI Sympozjum Naukowym nt. "Posługa bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny". Konferencja odbędzie się 10 lutego br. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Transmisja z obrad sympozjalnych będzie prowadzona na kanale: https://pl-pl.facebook.com/klerycymsf/.   Patronat honorowy nad sympozjum sprawuje JE ks. bp dr Wiesław Mering, ordynariusz...

Read More
Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ukazała się kolejna publikacja prof. Elżbiety Osewskiej, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Recenzowana monografia jednoautorska podejmuje problematykę „Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych” (Kraków 2020, ss. 328).   Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale Autor analizuje kontekst współczesnego wychowania z perspektywy uwarunkowań kulturowych ponowoczesności, sekularyzmu, indyferentyzmu i pluralizmu religijnego oraz zagrożeń kultury popularnej,...

Read More
Rodzina – Wychowanie – Przyszłość

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ukazała się nowa publikacja familiologiczna nt. „Rodzina – Wychowanie – Przyszłość” (Kraków 2020, ss. 407) pod redakcją władz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego: prof. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. Józefa Stali. Monografia stanowi już 14 tom wydany w serii „Nauki o Rodzinie”.   Recenzję tomu przygotowali: prof. ucz. dr hab. Urszula Gruca-Miąsik z Uniwersytetu Rzeszowskiego i ks. prof. ucz. dr hab....

Read More
II miejsce: Jan Kałużny, Poznań – „Ratując życie, ratujesz świat”. XVI Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego opublikowano "List otwarty pracowników nauki w sprawie aborcji eugenicznej". Zamieszczamy treść  listu w j. polskim i j. angielskim z wykazem sygnatariuszy. „List otwarty” został opublikowany w „Naszym Dzienniku” , 16 października 2020, nr 242 (6900), s. 4-5.   List otwarty pracowników nauki w sprawie aborcji eugenicznej   Misją nauczyciela akademickiego i pracownika nauki jest nie tylko prowadzenie rzetelnych badań naukowych, promocja kadry akademickiej, kształcenie...

Read More