Author: familydmin

Z głębokim żalem i nadzieją zmartwychwstania zawiadamiamy o śmierci Czcigodnego Księdza Doktora Antoniego Tomkiewicza, współzałożyciela Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego i wykładowcy w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przewielebny Ksiądz Doktor odszedł do Pana 8 marca 2022 r. Polecamy Zmarłego pamięci modlitewnej Członków Stowarzyszenia....

Read More
http://familiolodzy.pl/wp-content/uploads/2022/04/Instytut-JP2-11-scaled.jpg

Na zaproszenie Instytutu Jana Pawła II, ks. prof. Andrzej Pryba MSF, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, wygłosił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykład nt. "Godność, geniusz i powołanie kobiety w myśli Jana Pawła II" w ramach cyklu "Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Filozof, teolog, poeta, papież". Wykład otwarty odbył się w formie hybrydowej w środę, 23 marca 2022 r., w sali im. ks. prof....

Read More

Decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny, na podstawie par. 8, ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2021 roku, powołał „Zespół do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie”. Do trzynastoosobowego Zespołu zostało powołanych Pięcioro członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego: - Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska; - Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala; -...

Read More

Kraków, 25 lutego 2022 r.   „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).   Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, kiedy oglądamy obrazy rujnowanej przez wojnę Ukrainy i niszczonego w tak bezwzględny sposób narodu Ukraińskiego, prosimy wszystkich członków PSF o podjęcie modlitwy o pokój na Ukrainie, w Europie i na całym świecie. Pokój wiąże się ściśle z poszanowaniem praw człowieka i rodziny w każdym wymiarze. Dlatego jednocześnie otwierając...

Read More

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne Gmina Kazimierz Biskupi Akademia Katolicka w Warszawie, Studium Teologii w Koninie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Poznański"   XXII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie KAZIMIERZ BISKUPI: 23-24 LUTEGO 2022 r.   Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ul. Klasztorna 2 Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 2   Patronat honorowy:   J.E. ks. bp dr Krzysztof Wętkowski –...

Read More

    Pani Prezes prof. Elżbieta Osewska w imieniu Zarządu i Członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego składa serdeczne gratulacje i wyraża radość z powodu przyznania ks. prof. dr. hab. Józefowi Stali, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PSF, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy prof. Przemysława Czarnka. Nagroda jest uznaniem dla całokształtu dorobku naukowego Księdza Profesora. Gratulujemy! ...

Read More