Author: familydmin

Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Profesor Elżbieta Osewska, 22 czerwca 2021 roku rozmawiała z Panią Marleną Maląg, ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na temat założeń i rozwoju polityki rodzinnej państwa, podkreślając konieczność jej integralnego ujęcia obejmującego kwestie demograficzne, finansowe, mieszkaniowe, zdrowia, opieki i wychowania, pomocy rodzinom z osobą z niepełnosprawnością, wsparcia rodzin polonijnych, kultury i mediów oraz ochrony prawnej rodziny. Polityka rodzinna powinna służyć zapewnieniu...

Read More

22 czerwca 2021 roku Pani Profesor Elżbieta Osewska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego oraz ks. prof. dr hab. Józef Stala, spotkali się z Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki, a także Panem dr. Tomaszem Rzymkowskim, Wiceministrem Edukacji i Nauki. W tym czteroosobowym gronie zastanawiano się nad następującymi sprawami: przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie, określenie jej metodologii oraz wskazanie jej miejsca w klasyfikacji dyscyplin i...

Read More

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się najnowsza monografia pt. Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego autorstwa prof. Urszuli Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   Z recenzji wydawniczej ks. prof. UO dr. hab. Dariusza Kroka:   Książka prof. KUL dr hab. Urszuli Dudziak, merytorycznie i interesująco prezentująca zagadnienia płciowości, prokreacji i życia seksualnego człowieka z kilku perspektyw, tj....

Read More

Dnia 15 maja 2021 roku w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Misja rodziny we współczesnym świecie. 40-lecie adhortacji Familiaris consortio”, w obecności Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, odbyła się ceremonia wręczenia Księdzu Prałatowi dr. Władysławowi Szewczykowi, kapłanowi diecezji tarnowskiej i członkowi Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.   W imieniu Prezydenta RP aktu...

Read More

Wprowadzenie https://youtu.be/x2pfEOTB5Q4 ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF https://youtu.be/NDf9ABlWbFI dr Bożena Bassa (ISnR Łomianki) https://youtu.be/1OUkXpl5ki8 dr hab. Monika Waluś (UKSW Warszawa) https://youtu.be/SywW6ZFRiPc dr Hubert Pilarczyk (UAM Poznań) https://youtu.be/gd0Mteo2Rp0 dr Natasza Doiczman-Łoboda (UAM Poznań) https://youtu.be/O_RpoLLl1PI ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań) https://youtu.be/uYdCY184IWM Piotr Guzdek (UO Opole) https://youtu.be/cY8sI3Y_wts prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań) https://youtu.be/pQswcsZJtPU prof. uczelni dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów) https://youtu.be/1qx59R-HpRA prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń) https://youtu.be/2FssAACW69Y ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków) https://youtu.be/86nh594eMZo Wiesław Gajewski...

Read More