Odszedł do Pana współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego – ks. dr Antoni Tomkiewicz

Odszedł do Pana współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego – ks. dr Antoni Tomkiewicz

Z głębokim żalem i nadzieją zmartwychwstania zawiadamiamy o śmierci Czcigodnego Księdza Doktora Antoniego Tomkiewicza, współzałożyciela Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego i wykładowcy w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przewielebny Ksiądz Doktor odszedł do Pana 8 marca 2022 r. Polecamy Zmarłego pamięci modlitewnej Członków Stowarzyszenia.