P. Guzdek – Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położniczne