Śledź nas:

Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.
Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi.

Jan Paweł II

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne powołano 24 września 2008. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpis uzyskano 21 stycznia 2009.
Głównymi celami funkcjonowania są:
* podejmowanie działań zmierzających do rozwoju, promocji i propagowania nauk o rodzinie,
* podejmowanie działań zmierzających do promocji rodziny,
* uczestnictwo w kształtowaniu polityki prorodzinnej we współpracy z polskim parlamentem, instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i kościelnymi, jak również uczestnictwo na prawach strony we wszelkich postępowaniach administracyjnych we wszystkich instancjach.
W 2012 organizacja liczyła 94 członków zwyczajnych i dwóch wspierających, a w 2017 – 105 członków zwyczajnych.
Prezesem Zarządu był początkowo biskup Stanisław Stefanek, a od stycznia 2017 stanowisko to piastuje prof. Elżbieta Osewska

Historia i współpraca
PSF dla młodych naukowców

PSF planuje uruchomienie sekcji Młodych Naukowców – studentów i doktorantów nauk o rodzinie. 

Konferencje, publikacje, spotkania, debaty

m
Zarząd PSF

Skład zarządu

Współpracujemy z: