XXIV Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Kazimierzu Biskupim – zaproszenie!

XXIV Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Kazimierzu Biskupim – zaproszenie!

W dniach 7 – 8.02.2024 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbędzie się, już po raz dwudziesty czwarty, Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne, organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Akademię Katolickiej w Warszawie i Fundację Dobre Państwo. Tematem tegorocznej konferencji będzie „Teologia małżeństwa i rodziny Jana Pawła II odczytana na nowo. Relektura Listu do Rodzin Gratissimam sane w 30. rocznicę jego ogłoszenia”.

 

Przedmiotem namysłu będzie aktualność koncepcji małżeństwa i rodziny Karola Wojtyły, której pewną syntezą jest wspomniany List do Rodzin oraz jego praktyczna recepcja we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym. Zaproszeni prelegenci, reprezentujący ośrodki edukacyjne i formacyjne z całej Polski, podejmą problematykę m. in. tożsamości chrześcijańskiej rodziny, jej zadań i trudności we współczesnym świecie; budowania jedności małżeńskiej; odpowiedzialnego rodzicielstwa czy wychowania potomstwa zgodnie z Bożym zamysłem.

 

Obrady odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim. Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. bp. dr Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej oraz ks. dr Agustinus Purnama MSF, przełożony generalny Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Transmisja konferencji:

 

Program:

XXIV-SYMPOZJUM

Źródło: teologia.amu.edu.pl