Publikacje

ks. prof. P. Landwójtowicz
Duszpasterstwo Rodzin a Nauki o Rodzinie

pobierz

prof. E. Osewska
To Educate in a Diversified Europe

Pobierz

ks. prof. P. Landwójtowicz
Uzależnienie behawioralne w perspektywie terapii systemowej rodziny

pobierz

P. Guzdek
Artykuł recenzyjny pracy E. Osewska, „Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych”, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020

Pobierz

ks. prof. P. Landwójtowicz
Wybrane cechy współczesnej współczesnej relacji małżeńskiej

pobierz

prof. E. Osewska
Education to faith in a family community

pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński
Sakrament małżeństwa
w nauczaniu Jana Pawła II

Pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Czy rodzina XXI wieku potrzebuje ojca?

Pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Aktualność postaci św. Józefa
w Kościele Domowym

Pobierz

J. Dziedzic, P. Guzdek (red.)

Od bólu po stracie do nadziei życia.
Pogrzeb dziecka poronionego

Pobierz

P. Guzdek
Eklezjalny wymiar pogrzebu dziecka zmarłego bez chrztu w okresie prenatalnym

Pobierz

P. Guzdek
Pastoralne aspekty rodzinnego pogrzebu
dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego

Pobierz

P. Guzdek
Pryncypium personalistyczne mediosfery. Wstępne ustalenia metafilozoficznych i ontologicznych podstaw medioznawstwa personalistycznego

Pobierz

P. Guzdek
Aksjomedyczny model poronienia klinicznego. Inspiracje posługi pasterskiej bpa Stanisława Stefanka

Pobierz

ks. prof. J. Stala
Geistig behinderte Kinder

pobierz

ks. prof. J. Stala
Handlungskompetenzen

pobierz

ks. prof. J. Stala
Religious music in a family

pobierz

P. Guzdek

Rozpoznaj swoje dziecko we mnie…
Rzecz o poronieniu samoistnym dziecka i jego pogrzebie

Pobierz

P. Guzdek

Inżynier świętości życia i godności osoby ludzkiej

Pobierz

P. Guzdek
Kocham i wymagam.
Kwestia miłości w związkach równoległych

Pobierz

P. Guzdek
Kontrowersja animacji poczęciowej:
spór nierozwiązywalny?
Krytyczna ocena wybranych koncepcji embrionu ludzkiego

Pobierz

P. Guzdek
Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie

Pobierz

ks. prof. J. Stala
Formation of Adult

pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Rodzina drogą Kościoła w ujęciu Jana Pawła II

Pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Powołanie mężczyzny w świetle Katechez Środowych Jana Pawła II

Pobierz

P. Guzdek

Wolność w prawdzie jako warunek prawdoczynnego działania komunikacyjnego osoby w mediosferze – wstępne ustalenia prozopologii komunikowania medialnego

Pobierz

P. Guzdek
Duchowość obrońcy życia

Pobierz

P. Guzdek, S. Guzdek

Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców – aspekt biomedyczny

Pobierz

P. Guzdek, ks. J. Jęczeń
Clinical miscarriage from the perspective of multufaceted contexts of procerative loss

Pobierz

P. Guzdek
Artykuł recenzyjny pracy
M. Bednarska,Wolność człowieka w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020

Probierz