Publikacje

ks. prof. P. Landwójtowicz
Duszpasterstwo Rodzin a Nauki o Rodzinie

pobierz

prof. E. Osewska
To Educate in a Diversified Europe

Pobierz

ks. prof. P. Landwójtowicz
Uzależnienie behawioralne w perspektywie terapii systemowej rodziny

pobierz

P. Guzdek
Artykuł recenzyjny pracy E. Osewska, „Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych”, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020

Pobierz

ks. prof. P. Landwójtowicz
Wybrane cechy współczesnej współczesnej relacji małżeńskiej

pobierz

prof. E. Osewska
Education to faith in a family community

pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński
Sakrament małżeństwa
w nauczaniu Jana Pawła II

Pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Czy rodzina XXI wieku potrzebuje ojca?

Pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Aktualność postaci św. Józefa
w Kościele Domowym

Pobierz

J. Dziedzic, P. Guzdek (red.)

Od bólu po stracie do nadziei życia.
Pogrzeb dziecka poronionego

Pobierz

P. Guzdek
Eklezjalny wymiar pogrzebu dziecka zmarłego bez chrztu w okresie prenatalnym

Pobierz

P. Guzdek
Pastoralne aspekty rodzinnego pogrzebu
dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego

Pobierz

P. Guzdek
Pryncypium personalistyczne mediosfery. Wstępne ustalenia metafilozoficznych i ontologicznych podstaw medioznawstwa personalistycznego

Pobierz

P. Guzdek
Aksjomedyczny model poronienia klinicznego. Inspiracje posługi pasterskiej bpa Stanisława Stefanka

Pobierz

ks. J. Kochel,
Duchowa pedagogia miłości, Poznań 2018.

 

ks. J. Kochel (red.),
Wychowanie do czystości – utopia czy zadnie, Opole 2011.

T. Olearczyk,
Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.

 

 G. Pyźlak,
Małżeństwo jako sakrament. Studium
z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodych małżonków diecezji siedleckiej
,
Lublin 2022.

A. Kalus,
Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej,
Opole 2009.

E. Lichtenberg-Kokoszka,
Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym,
Kraków 2008.

 

 

E. Lichtenberg-Kokoszka i inni (red.),
Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Kraków 2011.

E. Lichtenberg-Kokoszka,
Wybrane elementy okresu okołoporodowego
a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka
,
Opole 2022.

 

ks. prof. J. Stala
Geistig behinderte Kinder

pobierz

ks. prof. J. Stala
Handlungskompetenzen

pobierz

ks. prof. J. Stala
Religious music in a family

pobierz

P. Guzdek

Rozpoznaj swoje dziecko we mnie…
Rzecz o poronieniu samoistnym dziecka i jego pogrzebie

Pobierz

P. Guzdek

Inżynier świętości życia i godności osoby ludzkiej

Pobierz

P. Guzdek
Kocham i wymagam.
Kwestia miłości w związkach równoległych

Pobierz

P. Guzdek
Kontrowersja animacji poczęciowej:
spór nierozwiązywalny?
Krytyczna ocena wybranych koncepcji embrionu ludzkiego

Pobierz

P. Guzdek
Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie

Pobierz

ks. J. Kochel,
Wprowadzenie do edukacji osób starszych, Opole 2020.

 

U. Dudziak,
Misterium ludzkiego życia:
od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego
, Lublin 2021.

 

M. Komorowska-Pudło,
Środowisko wychowawcze domu rodzinnego
a relacje małżeńskie w dorosłym życiu
,
Kraków 2019.

A. Świerczek, L. Kocik,
Cień wieży Babel. Obraz rodziny
w ponowoczesności
, Kraków 2017.

 

ks. T. Gwoździewicz,
Sieroctwo jako problem społeczny i moralny,
Kraków 2020.

 

E. Lichtenberg-Kokoszka i inni (red.),
Optymalizacja porodu – zagadnienia interdyscyplinarne,
Kraków 2008.

E. Lichtenberg-Kokoszka,
Zanim się urodziłem. Rozwój człowieka
w prenatalnym okresie życia – zagadnienia interdyscyplinarne
,
Kraków 2014.

 

E. Lichtenberg-Kokoszka,
Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka,
Opole 2020.

 

ks. prof. J. Stala
Formation of Adult

pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Rodzina drogą Kościoła w ujęciu Jana Pawła II

Pobierz

ks. prof. B. Mierzwiński

Powołanie mężczyzny w świetle Katechez Środowych Jana Pawła II

Pobierz

P. Guzdek

Wolność w prawdzie jako warunek prawdoczynnego działania komunikacyjnego osoby w mediosferze – wstępne ustalenia prozopologii komunikowania medialnego

Pobierz

P. Guzdek
Duchowość obrońcy życia

Pobierz

P. Guzdek, S. Guzdek

Poronienie kliniczne jako niepowodzenie położnicze rodziców – aspekt biomedyczny

Pobierz

P. Guzdek, ks. J. Jęczeń
Clinical miscarriage from the perspective of multufaceted contexts of procerative loss

Pobierz

P. Guzdek
Artykuł recenzyjny pracy
M. Bednarska,Wolność człowieka w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020

Probierz

 ks. J. Kochel i inni,
TAK dla wychowania seksualnego.
Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej
, Kielce 2021.

M. Duda,
Na przekór wszystkiemu…
warto mieć rodzinę!
, Kraków 2021.

M. Komorowska-Pudło,
Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności,
Szczecin 2015.

ks. G. Godawa,
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka.
Aspekty tanatopedagogiczne,
Kraków 2018.

 

A. Kłos-Skrzypczak,
Rodzina wartością?
Perspektywa amerykańska,
Katowice 2016.

 

E. Lichtenberg-Kokoszka (red.),
Dziecko aktywny uczestnik porodu. Zagadnienia interdyscyplinarne,
Kraków 2010.

E. Lichtenberg-Kokoszka i inni (red.),
Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne,
Kraków 2009.

 

E. Lichtenberg-Kokoszka,
Humanistyczny wymiar opieki okołoporodowej,
Opole 2016.