Poszukiwanie prawdy o człowieku i jego relacji z Bogiem

Poszukiwanie prawdy o człowieku i jego relacji z Bogiem

Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSF, na początku Wielkiego Postu: Środa Popielcowa, czwartek i piątek (14-16 lutego 2024 r.) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wygłosił rekolekcje wielkopostne, w których uczestniczył Pan Prezydent RP, Pierwsza Dama, Ksiądz Prałat Zbigniew Kras, kapelan prezydenta, oraz kilkudziesięciu Pracowników Pałacu Prezydenckiego.

 

Czas Wielkiego Postu pozostaje dla wierzących wezwaniem do nawrócenia, ale także inspiracją do poszukiwania prawdy o człowieku, który „pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością” (RH 10). Ksiądz Profesor J. Stala wspierał Pana Prezydenta RP i osoby z jego najbliższego otoczenia w odnajdywaniu Boskiego i ludzkiego wymiaru tajemnicy Odkupienia. Odkrycie wielkości, godności i wartości człowieka przybliżającego się do Jezusa Chrystusa tworzy fundament wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Ufamy, że dzieło rekolekcyjne Księdza Profesora J. Stali przyniesie obfite owoce wiary, nadziei i miłości.

 

Ksiądz Profesor J. Stala został uhonorowany przez Pana Prezydenta RP niezwykłym obrazem Jana Pawła II wraz z dedykacjami, a także biało-czerwoną przypinką do klapy – wzór prezydencki.

 

Zdjęcie z archiwum KPRP