Aktualności

List otwarty w sprawie rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”   Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego główne założenia zostały zaprezentowane opinii publicznej przez Panią Minister Zdrowia, Izabelę Leszczynę. Ogłoszony pakiet wyrasta z kalkulacji politycznych i ma charakter ideologiczny. Pomija racje aksjologiczne i konstytucyjne (art. 30, 38 Konstytucji RP). Nie uwzględnia aktualnego stanu badań naukowych i ignoruje poważne ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem przez dziewczęta i kobiety...

Read More

W dniach 7 - 8.02.2024 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbędzie się, już po raz dwudziesty czwarty, Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne, organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Akademię Katolickiej w Warszawie i Fundację Dobre Państwo. Tematem tegorocznej konferencji będzie „Teologia małżeństwa i rodziny Jana Pawła II odczytana na nowo. Relektura Listu do Rodzin...

Read More

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne czyni swoim stanowisko JE ks. abpa dr. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w sprawie planowanych zmian w polskim systemie prawnym legalizujących aborcję.     OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII ABORCJI   W związku z coraz częściej obecnymi w przestrzeni publicznej opiniami o rzekomej konieczności rozszerzenia dostępu do aborcji, chciałem przypomnieć stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii prawa do życia. Jest to nauczanie, które odwołuje się do prawa...

Read More

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, że członek zwyczajny naszego stowarzyszenia i kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. Jacek Goleń, profesor uczelni, został wybrany decyzją 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski konsultorem Rady ds. Rodziny. Ksiądz Profesor będzie pełnił tę funkcję już drugą kadencję.   Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jego Osobie zostało wyróżnione środowisko...

Read More

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   niniejszym z radością informuję, że 8 listopada 2023 roku Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył Pani prof. dr hab. Elżbiecie Osewskiej, Prezes PSF, dyplom profesora nauk teologicznych, który został jej nadany postanowieniem z 20 grudnia 2021 roku. W uroczystej gali w pałacu prezydenckim w Warszawie odebrało dyplomy profesorskie prawie 70 Profesorów. Po uroczystym wręczeniu dyplomów Pan Prezydent zachęcił obecnych Profesorów do zaangażowania...

Read More

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, że prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pani dr hab. Małgorzata Duda, profesor uczelni, została powołana na członka Rad Naukowych Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.   Pani Profesor Małgorzacie Dudzie serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jej Osobie zostało również wyróżnione środowisko Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.   dr Piotr...

Read More

Z radością informujemy, iż Pan dr Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Pani prof. dr hab. Elżbiecie OSEWSKIEJ, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który wręczył jej Pan Piotr NOWACKI, Doradca Prezydenta RP wraz z Panem Ryszardem PAGACZEM, I Wicewojewodą Małopolski.   Uroczystość odbyła się 23 X 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Croatian relations of John Paul II...

Read More

  Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Księdzu prof. dr. hab. Józefowi Stala Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który 16 X 2023 r. wręczył Minister Edukacji i Nauki, Pan prof. Przemysław Czarnek, podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.   Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o...

Read More