Aktualności

We wtorek, 4 lipca 2023 r., przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego na czele z Panią Prezes prof. dr hab. Elżbietą Osewską zostali przyjęci na audiencji przez Jego Ekscelencję ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania były wyzwania stojące przed środowiskiem familiologów w związku z nowo utworzoną dziedziną nauki o rodzinie oraz aktualne problemy polskiej familiologii. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań i wytyczeniem...

Read More

Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowało kierunek studiów nauki o rodzinie do listy zawodów, które będą mogły uzyskać specjalizację w dziedzinie psychoterapii.   W trakcie konsultacji publicznych Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska, wnioskowała „o uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie jako osoby posiadające wymagane kwalifikacje do uzyskania po odpowiednim szkoleniu...

Read More

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, z rąk Pana Ministra dra Jarosława Sellina (Sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków) oraz nadbryg. dra inż. Adama Koniecznego (Zastępca Komendanta Głównego PSP, Przewodniczący Rady Ochrony Dóbr Kultury) odebrał nominację na członka Rady...

Read More

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie,...

Read More

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne weszło w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop zakazowi pracy".   Przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy ma poprawić warunki materialne rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.   Dlaczego najnowsze propozycje rządu są niewystarczające? https://www.youtube.com/watch?v=jM9lpd5mBYM     https://www.youtube.com/watch?v=0CSnBzma7NA   Założenia projektu ustawy: https://stopzakazowipracy.pl/o-projekcie/   Zbiórka podpisów: https://stopzakazowipracy.pl/podpisz-projekt/   Rodzice dzieci z niepełnosprawnością o projekcie ustawy:   https://www.youtube.com/watch?v=UalknFGQew0&feature=youtu.be       https://www.youtube.com/watch?v=ZvAgUxe5osg       https://www.youtube.com/watch?v=WkGJBgpXG5A       https://www.youtube.com/watch?v=czcVKvNmaT8&feature=youtu.be      ...

Read More

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego podczas Walnego Zebrania w dniu 16 lutego 2023 roku w Kazimierzu Biskupim wybrali nowe władze Stowarzyszenia:     Zarząd PSF:   Prezes Zarządu: Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska   Wiceprezes Zarządu: Ksiądz dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM   Sekretarz: Pan dr Piotr Guzdek   Skarbnik: Pani mgr Alina Skurska   Członek Zarządu: Pani dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka         Komisja Rewizyjna PSF:   Przewodniczący: Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala   Wiceprzewodniczący: Pani dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR   Członek Komisji:...

Read More

31 stycznia 2023 roku w Łomiankach Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Instytutu Studiów nad Rodziną im. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacji Pomoc Rodzinie oraz Kolegium św. Rodziny spotkali się z Panem prof. dr. hab. Włodzimierzem Bernackim (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki) oraz Panem mgr. Tomaszem Pituchą (Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny). Goście zapoznali się...

Read More

Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne nt. „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie” WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, 15-16 lutego 2023 r.   Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych...

Read More