P. Guzdek, Eklezjalny wymiar pogrzebu dziecka zmarłego bez chrztu w okresie prenatalnym