P. Guzdek- Inżynier świętości życia i godności osoby ludzkiej