P. Guzdek. Pastoralne aspekty rodzinnego pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego