Aktualności

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, że członek zwyczajny naszego stowarzyszenia i kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. Jacek Goleń, profesor uczelni, został wybrany decyzją 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski konsultorem Rady ds. Rodziny. Ksiądz Profesor będzie pełnił tę funkcję już drugą kadencję.   Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jego Osobie zostało wyróżnione środowisko...

Read More

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   niniejszym z radością informuję, że 8 listopada 2023 roku Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył Pani prof. dr hab. Elżbiecie Osewskiej, Prezes PSF, dyplom profesora nauk teologicznych, który został jej nadany postanowieniem z 20 grudnia 2021 roku. W uroczystej gali w pałacu prezydenckim w Warszawie odebrało dyplomy profesorskie prawie 70 Profesorów. Po uroczystym wręczeniu dyplomów Pan Prezydent zachęcił obecnych Profesorów do zaangażowania...

Read More

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, że prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pani dr hab. Małgorzata Duda, profesor uczelni, została powołana na członka Rad Naukowych Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.   Pani Profesor Małgorzacie Dudzie serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jej Osobie zostało również wyróżnione środowisko Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.   dr Piotr...

Read More

Z radością informujemy, iż Pan dr Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Pani prof. dr hab. Elżbiecie OSEWSKIEJ, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który wręczył jej Pan Piotr NOWACKI, Doradca Prezydenta RP wraz z Panem Ryszardem PAGACZEM, I Wicewojewodą Małopolski.   Uroczystość odbyła się 23 X 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Croatian relations of John Paul II...

Read More

  Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Księdzu prof. dr. hab. Józefowi Stala Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który 16 X 2023 r. wręczył Minister Edukacji i Nauki, Pan prof. Przemysław Czarnek, podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.   Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o...

Read More

  Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego w Radzie Doskonałości Naukowej 2024-2027   6 października 2023 r. Komisja Wyborcza przyjęła protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027. Ponieważ dziedzina nauki o rodzinie jest jednodyscyplinowa, dlatego pięciu a nie trzech Członków zostało wybranych do dyscypliny nauki o rodzinie, a wśród nich Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Lista według układu alfabetycznego:   Pani dr hab. Anna BŁASIAK; Ks....

Read More

We wtorek, 4 lipca 2023 r., przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego na czele z Panią Prezes prof. dr hab. Elżbietą Osewską zostali przyjęci na audiencji przez Jego Ekscelencję ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania były wyzwania stojące przed środowiskiem familiologów w związku z nowo utworzoną dziedziną nauki o rodzinie oraz aktualne problemy polskiej familiologii. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań i wytyczeniem...

Read More

Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowało kierunek studiów nauki o rodzinie do listy zawodów, które będą mogły uzyskać specjalizację w dziedzinie psychoterapii.   W trakcie konsultacji publicznych Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska, wnioskowała „o uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie jako osoby posiadające wymagane kwalifikacje do uzyskania po odpowiednim szkoleniu...

Read More