Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego podczas Walnego Zebrania w dniu 16 lutego 2023 roku w Kazimierzu Biskupim wybrali nowe władze Stowarzyszenia:

 

 

Zarząd PSF:

 

Prezes Zarządu: Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska

 

Wiceprezes Zarządu: Ksiądz dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM

 

Sekretarz: Pan dr Piotr Guzdek

 

Skarbnik: Pani mgr Alina Skurska

 

Członek Zarządu: Pani dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna PSF:

 

Przewodniczący: Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala

 

Wiceprzewodniczący: Pani dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR

 

Członek Komisji: Pani dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

 

 

 

Dziękujemy poprzedniemu składowi Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSF. Nowym Władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.