Dyplomy uznania Ministra Edukacji i Nauki dla Prof. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. Józefa Stali

Dyplomy uznania Ministra Edukacji i Nauki dla Prof. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. Józefa Stali

Pan prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, podczas międzynarodowej konferencji naukowej We Cherish Family Life (Pielęgnujemy życie rodzinne) zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, otwierając drugi dzień konferencji, 22 października 2022 r.,

wyróżnił

Panią prof. dr hab. Elżbietę OSEWSKĄ

– prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

 oraz ks. prof. dr. hab. Józefa STALĘ

dyplomami uznania
„…za dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz za zaangażowanie w przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie do klasyfikacji dyscyplin i dziedzin naukowych…”.

Gratulujemy wyróżnionym i cieszymy się z przywrócenia dyscypliny nauki o rodzinie oraz powołania nowej dziedziny nauki o rodzinie.