Konferencja „Odeszły, aby żyć wiecznie” – wystąpienia prelegentów

Konferencja „Odeszły, aby żyć wiecznie” – wystąpienia prelegentów

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne współorganizowało Ogólnopolską Konferencje Naukową „Odeszły, aby żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej”. Sympozjum odbyło się w dniach 28-29 września 2021 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Konferencję przygotowało Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Poznański”. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był ks. prof. Andrzej Pryba MSF, prodziekan Wydziału Teologicznego UAM i wiceprezes PSF.

 

W trakcie konferencji wygłoszono 17 referatów. Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół czterech tematów: statusu embrionu i płodu ludzkiego, liturgicznego pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem, pośmiertnego losu dzieci umierających bez chrztu w okresie prenatalnym oraz towarzyszenia pastoralnego rodzicom po poronieniu samoistnym. Wskazane zagadnienia zostały rozpatrzone z perspektywy tradycji dogmatycznej, liturgicznej i pastoralnej Cerkwi Prawosławnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Anglii, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościołów Starokatolickich. Było to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe i ekumeniczne w Polsce

 

Z racji ograniczeń epidemicznych w dwudniowych obradach stacjonarnych wzięli udział wyłącznie prelegenci. Całość konferencji transmitowano na kanałach YouTube i profilach FB Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Afisz:

http://familiolodzy.pl/wp-content/uploads/2021/09/afisz-1.pdf

 

Program:

http://familiolodzy.pl/wp-content/uploads/2021/09/program.pdf

 

Wybrane wystąpienia prelegentów:

 

 Prof. dr hab. Bogdan Chazan: Niezawiniona utrata dziecka – medyczny aspekt poronienia samoistnego

Dr hab. Piotr Telusiewicz: Procedury formalno-prawne pogrzebu dziecka martwo urodzonego w Polsce

Dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka: Psychospołeczne następstwa poronienia. W kierunku holistycznego wsparcia osieroconych rodzin