Ks. prof. dr hab. Józef Stala członkiem Rady Ochrony Dóbr Kultury

Ks. prof. dr hab. Józef Stala członkiem Rady Ochrony Dóbr Kultury

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, z rąk Pana Ministra dra Jarosława Sellina (Sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków) oraz nadbryg. dra inż. Adama Koniecznego (Zastępca Komendanta Głównego PSP, Przewodniczący Rady Ochrony Dóbr Kultury) odebrał nominację na członka Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

 

Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Źródło: https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/ks-prof-dr-hab-jozef-stala-czlonkiem-rady-ochrony-dobr-kultury-2256.html