Ksiądz prof. Józef Stala odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ksiądz prof. Józef Stala odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

 

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,

 

miło mi poinformować, iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Księdzu prof. dr. hab. Józefowi Stala Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który 16 X 2023 r. wręczył Minister Edukacji i Nauki, Pan prof. Przemysław Czarnek, podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

3) aktywną działalność zawodową i społeczną,

4) twórczość naukową, literacką i artystyczną,

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Księdzu Profesorowi gratulujemy odznaczenia i życzymy dalszej owocnej pracy naukowej!

 

dr Piotr Guzdek, sekretarz PSF