List poparcia zarządu PSF dla abpa prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego