Majowe Sympozjum Familiologiczne w Poznaniu

Majowe Sympozjum Familiologiczne w Poznaniu

Wprowadzenie

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

dr Bożena Bassa (ISnR Łomianki)

dr hab. Monika Waluś (UKSW Warszawa)

dr Hubert Pilarczyk (UAM Poznań)

dr Natasza Doiczman-Łoboda (UAM Poznań)

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań)

Piotr Guzdek (UO Opole)

prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań)

prof. uczelni dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów)

prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń)

ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków)

Wiesław Gajewski (FCS, Bydgoszcz)

Panel dyskusyjny