„Misterium ludzkiego życia…” prof. Urszuli Dudziak

„Misterium ludzkiego życia…” prof. Urszuli Dudziak

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się najnowsza monografia pt. Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego autorstwa prof. Urszuli Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Z recenzji wydawniczej ks. prof. UO dr. hab. Dariusza Kroka:
 
Książka prof. KUL dr hab. Urszuli Dudziak, merytorycznie i interesująco prezentująca zagadnienia płciowości, prokreacji i życia seksualnego człowieka z kilku perspektyw, tj. biologicznej, psychologicznej i duchowej, doskonale wpisuje się w aktualne wyzwania naukowe i odpowiada na potrzeby czytelników, szczególnie z obszaru duszpasterstwa i poradnictwa rodzinnego. Podstawowa wiedza biomedyczna jest nieodzownym elementem posługi duszpasterskiej, profilaktycznej, psychologicznej i doradczej w życiu rodziny. Książka (…) stanowi doskonały przykład kompendium w duszpasterskiej posłudze wobec małżeństw i rodzin, a także w pracy osób zajmujących się poradnictwem rodzinnym.
 
Z recenzji wydawniczej prof. UKSW dr. hab. Jakuba Pawlikowskiego:
 
Monografia wpisuje się w założenia medycyny pastoralnej, ale jest również bardzo dobrym przykładem szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Bardzo cenne i praktycznie pomocne są uwagi z zakresu odpowiedzialnego wychowania w sferze płciowości, metod rozpoznawania płodności, opieki prekoncepcyjnej, prenatalnej i okołomenopauzalnej, a także towarzyszenia umierającym. Interdyscyplinarne podejście zaprezentowane w monografii, a jednocześnie prostota przekazu sprawiają, że książka może spotkać się z zainteresowaniem nie tylko doradców życia rodzinnego i duszpasterzy, ale również psychologów, pedagogów, pielęgniarek i lekarzy, jak też wszystkich osób zainteresowanych głębokim i świadomym przeżywaniem swojego życia oraz dojrzałym towarzyszeniem innym w ważnych życiowo momentach.
 
Publikacja dostępna jest w Wydawnictwie KUL:
 
http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=4031