Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla ks. prof. Józefa Stali

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla ks. prof. Józefa Stali

 

 

Pani Prezes prof. Elżbieta Osewska w imieniu Zarządu i Członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego składa serdeczne gratulacje i wyraża radość z powodu przyznania ks. prof. dr. hab. Józefowi Stali, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PSF, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy prof. Przemysława Czarnka. Nagroda jest uznaniem dla całokształtu dorobku naukowego Księdza Profesora. Gratulujemy!