Nowa publikacja prof. Elżbiety Osewskiej

Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych

Nowa publikacja prof. Elżbiety Osewskiej

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ukazała się kolejna publikacja prof. Elżbiety Osewskiej, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Recenzowana monografia jednoautorska podejmuje problematykę „Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych” (Kraków 2020, ss. 328).

 

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale Autor analizuje kontekst współczesnego wychowania z perspektywy uwarunkowań kulturowych ponowoczesności, sekularyzmu, indyferentyzmu i pluralizmu religijnego oraz zagrożeń kultury popularnej, masowej i konsumpcyjnej. Przedstawia również proces przemian rodziny i szkoły jako podstawowych środowisk wychowawczych, które dokonały się po roku 1989 r. W rozdziale drugim szeroko prezentuje personalistyczną wizję człowieka i wychowania, uznając ją za adekwatną odpowiedź na współczesny redukcjonizm antropologiczny i jednostronność ujęć pedagogicznych. W rozdziale trzecim, ukazując wychowanie w rodzinie i szkole w warunkach ponowoczesności, Autor szczegółowo charakteryzuje główne cele i kierunki wychowania integralnego ‒ do wartości, nadziei, miłości i wiary.

 

Publikacja jest dostępna w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Księgarni Logos w Krakowie.

Piotr Guzdek, sekretarz