Nowa publikacja: „Rodzina – Wychowanie – Przyszłość”

Rodzina – Wychowanie – Przyszłość

Nowa publikacja: „Rodzina – Wychowanie – Przyszłość”

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ukazała się nowa publikacja familiologiczna nt. „Rodzina – Wychowanie – Przyszłość” (Kraków 2020, ss. 407) pod redakcją władz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego: prof. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. Józefa Stali. Monografia stanowi już 14 tom wydany w serii „Nauki o Rodzinie”.

 

Recenzję tomu przygotowali: prof. ucz. dr hab. Urszula Gruca-Miąsik z Uniwersytetu Rzeszowskiego i ks. prof. ucz. dr hab. Paweł Landwójtocz z Uniwersytetu Opolskiego. Praca mieści w sobie 21 rozdziałów o następującej tematyce badawczej:

 

• Ewa Budzyńska
Jaka rodzina? Jakie dzieci? Jakie społeczeństwo? Refleksje socjologa nad społecznymi skutkami przemian rodziny

 

• ks. Ireneusz Mroczkowski
Pandemia a kondycja współczesnej rodziny

 

• ks. Andrzej Zwoliński
Kultura codziennej nienawiści

 

• Gabriela Mandalka
Uwarunkowania społeczne jakości życia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

 

• Magdalena Butrymowicz
Tożsamość rodziny jako prawo indywidualno-kolektywne w ujęciu socjologiczno-prawnym

 

• Ewa Dybowska, Katarzyna Wojtanowicz
Superwizja pracy z rodziną – wybrane implikacje

 

• ks. Andrzej Sułek
Rola rodziny w kształtowaniu ekspresji emocji

 

• Magdalena Kapias
Jacka Filka fenomenologiczne rozważania wokół kwestii wychowania

 

• ks. Tadeusz Borutka
Rola rodziny w procesie wychowania na przykładzie rodziny Jana Pawła II. W stulecie jego urodzin

 

• Teresa Olearczyk
Przemiany polskiej rodziny i ich konsekwencje wychowawcze

 

• Magda Urbańska
Szanse i trudności w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych przy wsparciu mediatora

 

• Piotr Wołochowicz
Jak wychowywać do życia w rodzinie?

 

• Michał A. Michalski
Polskie Forum Rodziców – inicjatywa Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

 

• ks. Bronisław Mierzwiński
Mężczyzna i kobieta w ujęciu katechez środowych Jana Pawła II

 

• ks. Ireneusz Stolarczyk
Małżonkowie w szkole miłości eucharystycznej

 

• ks. Andrzej Pryba MSF
Etyczno-charyzmatyczny wymiar powołania małżeńsko-rodzinnego

 

• ks. Tomasz Tylutki
Rodzina podmiotem ewangelizacji w Kościele pierwotnym

 

• Karolina i Daniel Heinsch, ks. Jan Kochel
Katolicka pedagogika seksualna

 

• Alina Rynio
Ponadczasowa wartość i atrakcyjność pedagogicznego przesłania czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

• Piotr Guzdek
Duchowość obrońcy życia człowieka i rodziny. Sylwetka duchowa i fenomen działalności dr. inż. Antoniego Zięby (1948-2018)

 

• ks. Rafał Stós
Chrześcijańska nadzieja wobec doświadczenia grzechu, cierpienia i śmierci w nauczaniu Jana Pawła II

 

 

Słowo wprowadzające Redaktorów Naukowych monografii:

 

„Przywołując prawo do wychowania jako jedno z podstawowych praw rodziny, Redaktorzy i Autorzy niniejszej monografii, wydanej jako kolejny już tom w serii „Nauki o Rodzinie”, podejmują zagadnienia wychowania w rodzinie, podkreślając jego znaczenie dla przyszłości społeczeństwa, narodu i Kościoła. Aby przedstawić założenia wychowania w rodzinie i z rodziną, Eksperci odwołują się najpierw do diagnozy sytuacji współczesnej rodziny, zwłaszcza rodziny i polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Ukazują różnorodne uwarunkowania zewnętrzne, które wypływają na realizację procesu wychowania w rodzinie, jak również wskazują na wewnętrzne trudności – między innymi problemy związane z komunikacją interpersonalną we wspólnocie rodzinnej. Autorzy wracają do fundamentów wychowania w rodzinie, to jest rozumienia osoby, jej relacji wychowawczych, stylu życia rodziny, więzi rodzinnych i potrzeby wychowania do życia w rodzinie. Ukazują także kwestie związane z duchowością rodziny jako istotnym czynnikiem inspirującym i umacniającym rozwój i wychowanie najmłodszego pokolenia. (…) Monografia ta jest skierowana zarówno do naukowców, ekspertów, studentów, jak i wszystkich zainteresowanych niniejszą problematyką, a przede wszystkim rodziców, opiekunów i wychowawców”.

 

Publikacja jest dostępna w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Księgarni Logos w Krakowie.