Odznaczenie państwowe dla ks. dra Władysława Szewczyka

Odznaczenie państwowe dla ks. dra Władysława Szewczyka

Dnia 15 maja 2021 roku w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Misja rodziny we współczesnym świecie. 40-lecie adhortacji Familiaris consortio”, w obecności Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, odbyła się ceremonia wręczenia Księdzu Prałatowi dr. Władysławowi Szewczykowi, kapłanowi diecezji tarnowskiej i członkowi Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

 

W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał II Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz w asyście Senatora RP Pana prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra. Ks. Władysław Szewczyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej.

 

Księdzu Prałatowi serdecznie gratulujemy!