Ogólnopolska konferencja naukowa: Wielcy obrońcy rodziny

Ogólnopolska konferencja naukowa: Wielcy obrońcy rodziny

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Studiów nad Rodziną im. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego
Ogólnopolska konferencja naukowa:

Wielcy obrońcy rodziny

Realizacja nauczania Jana Pawła II o rodzinie
w działalności i nauczaniu
Ks. Abpa Prof. K. Majdańskiego i Ks. Prof. J. Bajdy

Instytut Studiów nad Rodziną im. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego,
ul. K. K. Baczyńskiego 90 Łomianki, Aula,
Sobota. 16 listopada 2019 r.

10.00 Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra Stanisława Stefanka TChr

11.00 Otwarcie konferencji

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Podstawowe założenia

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – PWSZ w Ciechanowie

Blaski i cienie rodziny w dobie współczesnej

Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ – PWSZ w Tarnowie

Droga osobistego i małżeńskiego uświęcenia w myśli Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego

Ks. dr Krzysztof Wotski – Instytut Studiów nad Rodziną im. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego

Abp Kazimierz Majdański i jego troska o rodzinę we wspomnieniach Współpracownika

Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński – UKSW

Duszpasterski testament Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego

Dr Bożena Bassa – Instytut Studiów nad Rodziną im. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego

Ks. Jerzy Bajda – profesor, naukowiec, przyjaciel

Dr Paweł Kwas – UKSW

Zasłużeni w formacji do odpowiedzialnego rodzicielstwa

Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – KUL

W służbie prawdzie o rodzinie. Prawda o człowieku, rodzinie i cywilizacji

Ks. prof. dr hab. Józef Stala – UPJPII