Pani Prezes Elżbieta Osewska odznaczona medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Pani Prezes Elżbieta Osewska odznaczona medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Z radością informujemy, iż Pan dr Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Pani prof. dr hab. Elżbiecie OSEWSKIEJ, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który wręczył jej Pan Piotr NOWACKI, Doradca Prezydenta RP wraz z Panem Ryszardem PAGACZEM, I Wicewojewodą Małopolski.

 

Uroczystość odbyła się 23 X 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej Croatian relations of John Paul II in memories, on the 20th anniversary of the third pilgrimage to Croatia and the hundredth in the world as a pilgrim pope” zorganizowanej przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Pani Prezes E. OSEWSKA współprowadziła tę konferencję oraz wygłosiła referat: „John Paul II perceived in Croatia as the Promoter of the Family”.

 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem nadawanym osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

3) aktywną działalność zawodową i społeczną,

4) twórczość naukową, literacką i artystyczną,

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pani Profesor Elżbiecie OSEWSKIEJ serdecznie gratulujemy odznaczenia od Pana Prezydenta RP i cieszymy się, iż w Jej Osobie zostało również wyróżnione środowisko Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

 

dr Piotr Guzdek, sekretarz PSF