Pani Prof. Małgorzata Duda członkiem Rad Naukowych Uniwersytetu Preszowskiego

Pani Prof. Małgorzata Duda członkiem Rad Naukowych Uniwersytetu Preszowskiego

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,

 

miło mi poinformować, że prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pani dr hab. Małgorzata Duda, profesor uczelni, została powołana na członka Rad Naukowych Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.

 

Pani Profesor Małgorzacie Dudzie serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jej Osobie zostało również wyróżnione środowisko Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

 

dr Piotr Guzdek, sekretarz PSF

 

Źródło fotografii: UPJPII.