Członkowie PSF w Radzie Doskonałości Naukowej

Członkowie PSF w Radzie Doskonałości Naukowej

 

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

w Radzie Doskonałości Naukowej 2024-2027

 

6 października 2023 r. Komisja Wyborcza przyjęła protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027. Ponieważ dziedzina nauki o rodzinie jest jednodyscyplinowa, dlatego pięciu a nie trzech Członków zostało wybranych do dyscypliny nauki o rodzinie, a wśród nich Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Lista według układu alfabetycznego:

 

  1. Pani dr hab. Anna BŁASIAK;
  2. Ks. dr hab. Mirosław BRZEZIŃSKI;
  3. Pani dr hab. Małgorzata DUDA;
  4. Pani prof. dr hab. Elżbieta OSEWSKA;
  5. Ks. prof. dr hab. Mieczysław OZOROWSKI.

 

Cieszymy się i gratulujemy wybranym oraz życzymy owocnej pracy dla dalszego rozwoju dyscypliny nauki o rodzinie. Można to uznać za domknięcie prac Zarządu PSF w przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie oraz stworzenie dziedziny nauk o rodzinie.