Spotkanie PSF z sekretarzem stanu MEiN Włodzimierzem Bernackim w Łomiankach

Spotkanie PSF z sekretarzem stanu MEiN Włodzimierzem Bernackim w Łomiankach

31 stycznia 2023 roku w Łomiankach Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Instytutu Studiów nad Rodziną im. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacji Pomoc Rodzinie oraz Kolegium św. Rodziny spotkali się z Panem prof. dr. hab. Włodzimierzem Bernackim (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki) oraz Panem mgr. Tomaszem Pituchą (Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny). Goście zapoznali się z bogatym dziedzictwem i genezą Instytutu oraz wspólnie zastanawiali się nad przyszłością w kontekście przywrócenia dyscypliny nauki o rodzinie i powołania nowej dziedziny nauk o rodzinie.