Spotkanie Zarządu PSF z Przewodniczącym KEP

Spotkanie Zarządu PSF z Przewodniczącym KEP

We wtorek, 4 lipca 2023 r., przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego na czele z Panią Prezes prof. dr hab. Elżbietą Osewską zostali przyjęci na audiencji przez Jego Ekscelencję ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania były wyzwania stojące przed środowiskiem familiologów w związku z nowo utworzoną dziedziną nauki o rodzinie oraz aktualne problemy polskiej familiologii. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań i wytyczeniem dalszych kierunków rozwoju. W Poznaniu członków zarządu PSF gościł ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Wiceprezes zarządu stowarzyszenia i prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.