Święta Paschalne 2023

Święta Paschalne 2023

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy,
że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15, 14-20).

 

Zmartwychwstanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest faktem, na którym buduje się nasza wiara i nadzieja.
Zmartwychwstanie Jezusa stanowi samo centrum tajemnicy życia, bowiem do Niego należy nasze życie, czas i wieczność.
W Tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonuje się odkupienie każdego człowieka,
który otrzymuje nowe życie, mimo swojej słabości, niepokoju i grzeszności.

 

Życzę nam wszystkim należącym do Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego i naszym Najbliższym,
abyśmy przyjęli Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, by zaowocowało to zmianą życia, umiłowaniem
i uwielbieniem Boga.

 

Prof. dr hab. Elżbieta Osewska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego