Sympozjum Naukowe „Małżeństwo i rodzina dobrem ludzkości”

Małżeństwo i Rodzina Dobrem Ludzkości

Sympozjum Naukowe „Małżeństwo i rodzina dobrem ludzkości”

Polskie Stowarzyszenie Famiologiczne wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański” współorganizowało Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego „Małżeństwo i rodzina dobrem ludzkości”. Konferencja odbyła się 26 września br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu pod patronatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Z ramienia stowarzyszenia organizację konferencji koordynował wiceprezes Zarządu, ks. prof. Andrzej Pryba MSF. W ramach panelu nt. „Rodzina środowiskiem wychowania”, moderowanego przez ks. prof. Andrzeja Prybę MSF, swoje przedłożenia wygłosili członkowie PSF-u: prezes Zarządu prof. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów) nt. „Wychowanie integralne w dobie ponowoczesności”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ks. prof. Józef Stala (UPJPII Kraków) nt. „Godność osoby fundamentem wychowania” oraz sekretarz Zarządu mgr Piotr Guzdek (UO Opole) nt. „Wsparcie duszpasterskie rodzin w żałobie po prenatalnej śmierci dziecka. Analiza komparatywna wskazań pastoralnych kościoła niemieckiego i polskiego”. Poniżej zamieszczamy wybrane wystąpienia członków stowarzyszenia:

 

• Prof. Elżbieta Osewska

 

• ks. prof. Józef Stala