Wizerunek osób z niepełnosprawnościami – społeczny odbiór niepełnosprawności

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami – społeczny odbiór niepełnosprawności

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Nauk o Rodzinie

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz”

Marty Dąbkowskiej

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami –

społeczny odbiór niepełnosprawności

która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 roku (wtorek)

w Krakowie (miejsce wydarzenia zostanie podane w II komunikacie)

 

Bohaterski? Super-człowiek? Odważny? Niezdarny? Niesamodzielny? Samotny?

A może przeciętny uczestnik życia społecznego?

Z wszelkimi swoimi zasobami i słabymi stronami, z pasjami, marzeniami….

Z zielonymi lub niebieskimi oczami, z długimi lub krótkimi włosami, z niepełnosprawnością……

Osoba z niepełnosprawnością – człowiek jak każdy inny.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach wizerunek stał się jednym z ważnych aspektów życia społecznego. Kiedyś potrzeba wpływu na kształt odbioru społecznego dotyczyła jedynie grupy osób publicznych. Taki stan rzeczy zmienił się bezpowrotnie, gdy pojawiły się media społecznościowe. Każdy z nas może zaistnieć w Internecie, stać się osobą publiczną – proces upubliczniania własnego wizerunku dotyczy także osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej możemy obserwować profile osób z różnego rodzaju

niepełnosprawnościami, poznawać ich codzienność – radości i troski, sposoby na życie ze specyficzną dla nich niepełnosprawnością.

Tegoroczna Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest wizerunek osób z niepełnosprawnościami- od czego zależy i jak się kształtuje. Pojęcie wizerunku należy traktować w szerokim kontekście i wieloaspektowo, bowiem w dzisiejszych czasach przestał on nieść ze sobą wartość wyłącznie estetyczną – stał się marką i wizytówką.

W związku z tym chcemy zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad tym zagadnieniem – zaproszenie kierujemy do szerokiego grona specjalistów: pedagogów, socjologów, psychologów, specjalistów nauk o rodzinie, filozofów, teologów, prawników, a także do osób z niepełnosprawnościami, pragnących podzielić się własnymi refleksjami.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII, Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz” im. Marty Dąbkowskiej, przy współpracy z jednostkami naukowymi z całej Polski oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, które od ponad 30 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W toku konferencji pragniemy poruszyć następujące tematy:

 1. Wpływ wizerunku na podejmowanie różnych ról społecznych i funkcjonowanie w nich.
 2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach.
 3. Wpływ stereotypów społecznych na wizerunek osób z niepełnosprawnościami.
 4. Czynniki warunkujące kształtowanie się wizerunku osób niepełnosprawnych.
 5. Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami a ich wizerunek.
 6. Wizerunek rodziny z osobą z niepełnosprawnością, różne aspekty jej funkcjonowania i społeczny odbiór.
 7. Postawy wobec osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 8. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w kulturze i mediach.
 9. Społeczna percepcja umiejętności społecznych i wychowawczych osób z niepełnosprawnościami.
 10. Akceptacja niepełnosprawności i wizerunek własny osób z niepełnosprawnościami.
 11. Autoprezentacja osób z niepełnosprawnościami w mediach społecznościowych.
 12. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w oczach pracodawców.

 

Komitet Naukowy:

Biskup ks. prof dr hab. Janusz Mastalski

Dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Dr hab.Małgorzata Duda, prof UPJPII

Dr hab. Hanna Żuraw, prof. UPH

Dr hab. Bożena Majerek

Ks. Dr hab. Grzegorz Godawa

Dr Anna Dobrychłop

Dr Katarzyna Kutek-Sładek

Dr Katarzyna Wojtanowicz

Dawid Patalong- przedstawiciel Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami „Na Rzecz”

Komitet Organizacyjny

Dr Katarzyna Kutek-Sładek 509 594 146

Mgr Monika Pyrczak-Piega 533 281 283, e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Dawid Michał Patalong 505 401 318, e-mail: zrzeszenienarzecz@upjp2.edu.pl –

tylko sprawy studenckie

Terminarz Konferencji:

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać w terminie do 20 listopada 2019 roku poprzez formularz elektroniczny

Udział w konferencji jest bezpłatny – uczestnicy czynni i bierni nie ponoszą kosztów uczestnictwa (z publikacją tekstu w monografii wieloautorskiej po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Ostateczny termin złożenia artykułów do publikacji – 31 stycznia 2020 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje o konferencji są umieszczone na stronie www.wizerunekozn.pl, a także zostaną przesłane osobom zainteresowanym udziałem w komunikacie nr 2, na początku listopada 2019 roku.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji

W imieniu organizatorów

Katarzyna Kutek-Sładek

Monika Pyrczak-Piega

Dawid Michał Patalong