Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Profesor Elżbieta Osewska, 22 czerwca 2021 roku rozmawiała z Panią Marleną Maląg, ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na temat założeń i rozwoju polityki rodzinnej państwa, podkreślając konieczność jej integralnego ujęcia obejmującego kwestie demograficzne, finansowe, mieszkaniowe, zdrowia, opieki i wychowania, pomocy rodzinom z osobą z niepełnosprawnością, wsparcia rodzin polonijnych, kultury i mediów oraz ochrony prawnej rodziny. Polityka rodzinna powinna służyć zapewnieniu godności rodziny, jej trwałości, rozwoju, ale także zabezpieczeniu podstawowych praw rodziny.