XXII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Poznaniu

XXII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

Gmina Kazimierz Biskupi

Akademia Katolicka w Warszawie, Studium Teologii w Koninie

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Poznański”

 

XXII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne


Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie

KAZIMIERZ BISKUPI: 23-24 LUTEGO 2022 r.

 

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ul. Klasztorna 2

Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 2

 

Patronat honorowy:

 

J.E. ks. bp dr Krzysztof Wętkowski – Biskup Diecezjalny Diecezji Włocławskiej

Ks. dr AgustinusPurnama MSF – Generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – Rzym

 

Zapowiedź:

Pontyfikat papieża Franciszka przynosi wiele zmian dotyczących posługi świeckich w Kościele, tak w aspekcie nauczania, jak i liturgii. Niektóre decyzje papieskie nie zawsze są dobrze rozumiane, a niekiedy wręcz przez sam laikat traktowane jako swoista rewolucja. Tymczasem obawy te wynikają z nieznajomości nauczania Soboru Watykańskiego II i posoborowych papieży na temat roli i posługi świeckich w Kościele. W 2022 r. przypada 35. rocznica VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie, którego owocem była adhortacja posynodalna Christifideles laici papieża Jana Pawła II. Adhortacja ta jest mało znanym dokumentem w Polsce, podobnie jak soborowy dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. Ich znajomość stanowi jednak niezbędną podstawę do zrozumienia zmian w posłudze laikatu wprowadzanych przez papieża Franciszka i do świadomego udziału w obecnie realizowanym procesie synodalnym XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

 

Z powyższych racji tematem przewodnim 22. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego wybrano zagadnienie „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie”. Sympozjum od ponad dwóch dekad jest organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.  Prelegenci konferencji, reprezentujący 11 ośrodków naukowych w kraju, będą analizowali posługę świeckich w liturgii, nauczaniu, kościelnym sądownictwie, zarządzie parafii, mediach, służbie zdrowia, ruchach małżeńsko-rodzinnych, organizacjach pro-life i polityce. Podjęta zostanie także perspektywa ekumeniczna form zaangażowania laikatu w Cerkwi Prawosławnej, Kościołach tradycji ewangelickiej i Kościołach tradycji starokatolickiej.

 

Doroczne obrady konferencji mają miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Gminnym Ośrodku Kultury  w Kazimierzu Biskupim. W tym roku będą również transmitowane drogą internetową, by zapewnić szeroki odbiór społeczny wygłaszanych przedłożeń. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2022 r. Wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sympozjum współorganizują: Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Akademia Katolicka w Warszawie – Studium Teologii w Koninie, Gmina Kazimierz Biskupi oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Poznański”.

 

Program konferencji do pobrania: http://familiolodzy.pl/wp-content/uploads/2022/02/program-laikat-2.pdf

 

Transmisja internetowa:

Dzień pierwszy:

https://youtu.be/GewVP_R06TU

Dzień drugi:

https://youtu.be/MJpM0Cks3qI