Zespół do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie

Zespół do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie

Decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny, na podstawie par. 8, ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2021 roku, powołał „Zespół do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie”. Do trzynastoosobowego Zespołu zostało powołanych Pięcioro członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego:

Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska;

Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala;

Pan prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz;

Pani dr hab. Alicja Kalus, prof. UO;

Pan mgr Piotr Guzdek.

Jednocześnie przewodniczącą powołanego Zespołu została Pani prezes PSF, prof. dr hab. Elżbieta Osewska.

Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniając Członków naszego Stowarzyszenia, równocześnie docenia pracę i zaangażowanie naszego środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim powołanym do Zespołu i życzymy owocnej pracy.