luty 2024

Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSF, na początku Wielkiego Postu: Środa Popielcowa, czwartek i piątek (14-16 lutego 2024 r.) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wygłosił rekolekcje wielkopostne, w których uczestniczył Pan Prezydent RP, Pierwsza Dama, Ksiądz Prałat Zbigniew Kras, kapelan prezydenta, oraz kilkudziesięciu Pracowników Pałacu Prezydenckiego.   Czas Wielkiego Postu pozostaje dla wierzących wezwaniem do nawrócenia, ale także inspiracją do poszukiwania prawdy o...

Read More

List otwarty w sprawie rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”   Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego główne założenia zostały zaprezentowane opinii publicznej przez Panią Minister Zdrowia, Izabelę Leszczynę. Ogłoszony pakiet wyrasta z kalkulacji politycznych i ma charakter ideologiczny. Pomija racje aksjologiczne i konstytucyjne (art. 30, 38 Konstytucji RP). Nie uwzględnia aktualnego stanu badań naukowych i ignoruje poważne ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem przez dziewczęta i kobiety...

Read More

W dniach 7 - 8.02.2024 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbędzie się, już po raz dwudziesty czwarty, Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne, organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Akademię Katolickiej w Warszawie i Fundację Dobre Państwo. Tematem tegorocznej konferencji będzie „Teologia małżeństwa i rodziny Jana Pawła II odczytana na nowo. Relektura Listu do Rodzin...

Read More