marzec 2022

Decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny, na podstawie par. 8, ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2021 roku, powołał „Zespół do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie”. Do trzynastoosobowego Zespołu zostało powołanych Pięcioro członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego: - Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska; - Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala; -...

Read More