luty 2023

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego podczas Walnego Zebrania w dniu 16 lutego 2023 roku w Kazimierzu Biskupim wybrali nowe władze Stowarzyszenia:     Zarząd PSF:   Prezes Zarządu: Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska   Wiceprezes Zarządu: Ksiądz dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM   Sekretarz: Pan dr Piotr Guzdek   Skarbnik: Pani mgr Alina Skurska   Członek Zarządu: Pani dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka         Komisja Rewizyjna PSF:   Przewodniczący: Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala   Wiceprzewodniczący: Pani dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR   Członek Komisji:...

Read More

31 stycznia 2023 roku w Łomiankach Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Instytutu Studiów nad Rodziną im. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacji Pomoc Rodzinie oraz Kolegium św. Rodziny spotkali się z Panem prof. dr. hab. Włodzimierzem Bernackim (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki) oraz Panem mgr. Tomaszem Pituchą (Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny). Goście zapoznali się...

Read More

Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne nt. „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie” WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, 15-16 lutego 2023 r.   Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych...

Read More