czerwiec 2021

Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Profesor Elżbieta Osewska, 22 czerwca 2021 roku rozmawiała z Panią Marleną Maląg, ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na temat założeń i rozwoju polityki rodzinnej państwa, podkreślając konieczność jej integralnego ujęcia obejmującego kwestie demograficzne, finansowe, mieszkaniowe, zdrowia, opieki i wychowania, pomocy rodzinom z osobą z niepełnosprawnością, wsparcia rodzin polonijnych, kultury i mediów oraz ochrony prawnej rodziny. Polityka rodzinna powinna służyć zapewnieniu...

Read More

22 czerwca 2021 roku Pani Profesor Elżbieta Osewska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego oraz ks. prof. dr hab. Józef Stala, spotkali się z Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki, a także Panem dr. Tomaszem Rzymkowskim, Wiceministrem Edukacji i Nauki. W tym czteroosobowym gronie zastanawiano się nad następującymi sprawami: przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie, określenie jej metodologii oraz wskazanie jej miejsca w klasyfikacji dyscyplin i...

Read More

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się najnowsza monografia pt. Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego autorstwa prof. Urszuli Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   Z recenzji wydawniczej ks. prof. UO dr. hab. Dariusza Kroka:   Książka prof. KUL dr hab. Urszuli Dudziak, merytorycznie i interesująco prezentująca zagadnienia płciowości, prokreacji i życia seksualnego człowieka z kilku perspektyw, tj....

Read More