czerwiec 2023

Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowało kierunek studiów nauki o rodzinie do listy zawodów, które będą mogły uzyskać specjalizację w dziedzinie psychoterapii.   W trakcie konsultacji publicznych Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska, wnioskowała „o uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie jako osoby posiadające wymagane kwalifikacje do uzyskania po odpowiednim szkoleniu...

Read More