listopad 2020

Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ukazała się kolejna publikacja prof. Elżbiety Osewskiej, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Recenzowana monografia jednoautorska podejmuje problematykę „Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych” (Kraków 2020, ss. 328).   Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale Autor analizuje kontekst współczesnego wychowania z perspektywy uwarunkowań kulturowych ponowoczesności, sekularyzmu, indyferentyzmu i pluralizmu religijnego oraz zagrożeń kultury popularnej,...

Read More
Rodzina – Wychowanie – Przyszłość

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ukazała się nowa publikacja familiologiczna nt. „Rodzina – Wychowanie – Przyszłość” (Kraków 2020, ss. 407) pod redakcją władz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego: prof. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. Józefa Stali. Monografia stanowi już 14 tom wydany w serii „Nauki o Rodzinie”.   Recenzję tomu przygotowali: prof. ucz. dr hab. Urszula Gruca-Miąsik z Uniwersytetu Rzeszowskiego i ks. prof. ucz. dr hab....

Read More
II miejsce: Jan Kałużny, Poznań – „Ratując życie, ratujesz świat”. XVI Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego opublikowano "List otwarty pracowników nauki w sprawie aborcji eugenicznej". Zamieszczamy treść  listu w j. polskim i j. angielskim z wykazem sygnatariuszy. „List otwarty” został opublikowany w „Naszym Dzienniku” , 16 października 2020, nr 242 (6900), s. 4-5.   List otwarty pracowników nauki w sprawie aborcji eugenicznej   Misją nauczyciela akademickiego i pracownika nauki jest nie tylko prowadzenie rzetelnych badań naukowych, promocja kadry akademickiej, kształcenie...

Read More
Małżeństwo i Rodzina Dobrem Ludzkości

Polskie Stowarzyszenie Famiologiczne wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański” współorganizowało Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego "Małżeństwo i rodzina dobrem ludzkości". Konferencja odbyła się 26 września br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu pod patronatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   Z ramienia stowarzyszenia organizację konferencji koordynował wiceprezes Zarządu, ks. prof. Andrzej Pryba MSF. W ramach panelu nt. "Rodzina środowiskiem wychowania", moderowanego przez ks. prof. Andrzeja Prybę...

Read More