październik 2023

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, że prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pani dr hab. Małgorzata Duda, profesor uczelni, została powołana na członka Rad Naukowych Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.   Pani Profesor Małgorzacie Dudzie serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jej Osobie zostało również wyróżnione środowisko Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.   dr Piotr...

Read More

Z radością informujemy, iż Pan dr Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Pani prof. dr hab. Elżbiecie OSEWSKIEJ, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który wręczył jej Pan Piotr NOWACKI, Doradca Prezydenta RP wraz z Panem Ryszardem PAGACZEM, I Wicewojewodą Małopolski.   Uroczystość odbyła się 23 X 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Croatian relations of John Paul II...

Read More

  Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Księdzu prof. dr. hab. Józefowi Stala Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który 16 X 2023 r. wręczył Minister Edukacji i Nauki, Pan prof. Przemysław Czarnek, podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.   Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o...

Read More

  Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego w Radzie Doskonałości Naukowej 2024-2027   6 października 2023 r. Komisja Wyborcza przyjęła protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027. Ponieważ dziedzina nauki o rodzinie jest jednodyscyplinowa, dlatego pięciu a nie trzech Członków zostało wybranych do dyscypliny nauki o rodzinie, a wśród nich Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Lista według układu alfabetycznego:   Pani dr hab. Anna BŁASIAK; Ks....

Read More