maj 2021

Dnia 15 maja 2021 roku w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Misja rodziny we współczesnym świecie. 40-lecie adhortacji Familiaris consortio”, w obecności Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, odbyła się ceremonia wręczenia Księdzu Prałatowi dr. Władysławowi Szewczykowi, kapłanowi diecezji tarnowskiej i członkowi Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.   W imieniu Prezydenta RP aktu...

Read More

Wprowadzenie https://youtu.be/x2pfEOTB5Q4 ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF https://youtu.be/NDf9ABlWbFI dr Bożena Bassa (ISnR Łomianki) https://youtu.be/1OUkXpl5ki8 dr hab. Monika Waluś (UKSW Warszawa) https://youtu.be/SywW6ZFRiPc dr Hubert Pilarczyk (UAM Poznań) https://youtu.be/gd0Mteo2Rp0 dr Natasza Doiczman-Łoboda (UAM Poznań) https://youtu.be/O_RpoLLl1PI ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań) https://youtu.be/uYdCY184IWM Piotr Guzdek (UO Opole) https://youtu.be/cY8sI3Y_wts prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań) https://youtu.be/pQswcsZJtPU prof. uczelni dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów) https://youtu.be/1qx59R-HpRA prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń) https://youtu.be/2FssAACW69Y ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków) https://youtu.be/86nh594eMZo Wiesław Gajewski...

Read More