maj 2023

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, z rąk Pana Ministra dra Jarosława Sellina (Sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków) oraz nadbryg. dra inż. Adama Koniecznego (Zastępca Komendanta Głównego PSP, Przewodniczący Rady Ochrony Dóbr Kultury) odebrał nominację na członka Rady...

Read More