Aktualności

Prof. Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), dr Piotr Guzdek (Uniwersytet Opolski) i dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW, przedstawiają argumenty na rzecz wpisania nauk o rodzinie na listę dziedzin i dyscyplin nauki.   Przez wiele lat Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach wraz ze środowiskiem familiologicznym w Polsce zabiegał o wpisanie na oficjalną listę dyscypliny nauki o rodzinie. Starania zostały uwieńczone sukcesem w 2011 r.,...

Read More

Pan prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, podczas międzynarodowej konferencji naukowej We Cherish Family Life (Pielęgnujemy życie rodzinne) zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, otwierając drugi dzień konferencji, 22 października 2022 r., wyróżnił Panią prof. dr hab. Elżbietę OSEWSKĄ – prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego  oraz ks. prof. dr. hab. Józefa STALĘ dyplomami uznania „…za dotychczasowe...

Read More

Międzynarodowa konferencja naukowa "We Cherish Family Life" (Pielęgnujemy życie rodzinne) zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne. Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Piątek - sobota, 21-22 października 2022 r. Patronat Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Patronat Pana prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Program: https://familylife.upjp2.edu.pl/   Transmisja: 21 X 2022 YouTube https://youtu.be/jVqWsW1VimY   22 X 2022 YouTube https://youtu.be/uAYW1OnGPPI    ...

Read More

Z głębokim żalem i nadzieją zmartwychwstania zawiadamiamy o śmierci Czcigodnego Księdza Doktora Antoniego Tomkiewicza, współzałożyciela Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego i wykładowcy w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przewielebny Ksiądz Doktor odszedł do Pana 8 marca 2022 r. Polecamy Zmarłego pamięci modlitewnej Członków Stowarzyszenia....

Read More
http://familiolodzy.pl/wp-content/uploads/2022/04/Instytut-JP2-11-scaled.jpg

Na zaproszenie Instytutu Jana Pawła II, ks. prof. Andrzej Pryba MSF, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, wygłosił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykład nt. "Godność, geniusz i powołanie kobiety w myśli Jana Pawła II" w ramach cyklu "Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Filozof, teolog, poeta, papież". Wykład otwarty odbył się w formie hybrydowej w środę, 23 marca 2022 r., w sali im. ks. prof....

Read More