Aktualności

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego podczas Walnego Zebrania w dniu 16 lutego 2023 roku w Kazimierzu Biskupim wybrali nowe władze Stowarzyszenia:     Zarząd PSF:   Prezes Zarządu: Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska   Wiceprezes Zarządu: Ksiądz dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM   Sekretarz: Pan dr Piotr Guzdek   Skarbnik: Pani mgr Alina Skurska   Członek Zarządu: Pani dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka         Komisja Rewizyjna PSF:   Przewodniczący: Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala   Wiceprzewodniczący: Pani dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR   Członek Komisji:...

Read More

31 stycznia 2023 roku w Łomiankach Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Instytutu Studiów nad Rodziną im. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacji Pomoc Rodzinie oraz Kolegium św. Rodziny spotkali się z Panem prof. dr. hab. Włodzimierzem Bernackim (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki) oraz Panem mgr. Tomaszem Pituchą (Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny). Goście zapoznali się...

Read More

Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne nt. „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie” WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, 15-16 lutego 2023 r.   Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych...

Read More

Prof. Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), dr Piotr Guzdek (Uniwersytet Opolski) i dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW, przedstawiają argumenty na rzecz wpisania nauk o rodzinie na listę dziedzin i dyscyplin nauki.   Przez wiele lat Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach wraz ze środowiskiem familiologicznym w Polsce zabiegał o wpisanie na oficjalną listę dyscypliny nauki o rodzinie. Starania zostały uwieńczone sukcesem w 2011 r.,...

Read More

Pan prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, podczas międzynarodowej konferencji naukowej We Cherish Family Life (Pielęgnujemy życie rodzinne) zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, otwierając drugi dzień konferencji, 22 października 2022 r., wyróżnił Panią prof. dr hab. Elżbietę OSEWSKĄ – prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego  oraz ks. prof. dr. hab. Józefa STALĘ dyplomami uznania „…za dotychczasowe...

Read More

Międzynarodowa konferencja naukowa "We Cherish Family Life" (Pielęgnujemy życie rodzinne) zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne. Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Piątek - sobota, 21-22 października 2022 r. Patronat Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Patronat Pana prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Program: https://familylife.upjp2.edu.pl/   Transmisja: 21 X 2022 YouTube https://youtu.be/jVqWsW1VimY   22 X 2022 YouTube https://youtu.be/uAYW1OnGPPI    ...

Read More