Aktualności

Decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do Spraw Rodziny, na podstawie par. 8, ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2021 roku, powołał „Zespół do spraw opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie”. Do trzynastoosobowego Zespołu zostało powołanych Pięcioro członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego: - Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska; - Ksiądz prof. dr hab. Józef Stala; -...

Read More

Kraków, 25 lutego 2022 r.   „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).   Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, kiedy oglądamy obrazy rujnowanej przez wojnę Ukrainy i niszczonego w tak bezwzględny sposób narodu Ukraińskiego, prosimy wszystkich członków PSF o podjęcie modlitwy o pokój na Ukrainie, w Europie i na całym świecie. Pokój wiąże się ściśle z poszanowaniem praw człowieka i rodziny w każdym wymiarze. Dlatego jednocześnie otwierając...

Read More

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne Gmina Kazimierz Biskupi Akademia Katolicka w Warszawie, Studium Teologii w Koninie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Poznański"   XXII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie KAZIMIERZ BISKUPI: 23-24 LUTEGO 2022 r.   Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ul. Klasztorna 2 Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 2   Patronat honorowy:   J.E. ks. bp dr Krzysztof Wętkowski –...

Read More

    Pani Prezes prof. Elżbieta Osewska w imieniu Zarządu i Członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego składa serdeczne gratulacje i wyraża radość z powodu przyznania ks. prof. dr. hab. Józefowi Stali, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PSF, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy prof. Przemysława Czarnka. Nagroda jest uznaniem dla całokształtu dorobku naukowego Księdza Profesora. Gratulujemy! ...

Read More

Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Profesor Elżbieta Osewska, 22 czerwca 2021 roku rozmawiała z Panią Marleną Maląg, ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na temat założeń i rozwoju polityki rodzinnej państwa, podkreślając konieczność jej integralnego ujęcia obejmującego kwestie demograficzne, finansowe, mieszkaniowe, zdrowia, opieki i wychowania, pomocy rodzinom z osobą z niepełnosprawnością, wsparcia rodzin polonijnych, kultury i mediów oraz ochrony prawnej rodziny. Polityka rodzinna powinna służyć zapewnieniu...

Read More

22 czerwca 2021 roku Pani Profesor Elżbieta Osewska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego oraz ks. prof. dr hab. Józef Stala, spotkali się z Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki, a także Panem dr. Tomaszem Rzymkowskim, Wiceministrem Edukacji i Nauki. W tym czteroosobowym gronie zastanawiano się nad następującymi sprawami: przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie, określenie jej metodologii oraz wskazanie jej miejsca w klasyfikacji dyscyplin i...

Read More

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się najnowsza monografia pt. Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego autorstwa prof. Urszuli Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   Z recenzji wydawniczej ks. prof. UO dr. hab. Dariusza Kroka:   Książka prof. KUL dr hab. Urszuli Dudziak, merytorycznie i interesująco prezentująca zagadnienia płciowości, prokreacji i życia seksualnego człowieka z kilku perspektyw, tj....

Read More