Author: familydmin

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, że prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pani dr hab. Małgorzata Duda, profesor uczelni, została powołana na członka Rad Naukowych Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.   Pani Profesor Małgorzacie Dudzie serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że w Jej Osobie zostało również wyróżnione środowisko Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.   dr Piotr...

Read More

Z radością informujemy, iż Pan dr Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Pani prof. dr hab. Elżbiecie OSEWSKIEJ, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który wręczył jej Pan Piotr NOWACKI, Doradca Prezydenta RP wraz z Panem Ryszardem PAGACZEM, I Wicewojewodą Małopolski.   Uroczystość odbyła się 23 X 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Croatian relations of John Paul II...

Read More

  Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,   miło mi poinformować, iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, postanowieniem z 30 XII 2022 r. przyznał Księdzu prof. dr. hab. Józefowi Stala Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, który 16 X 2023 r. wręczył Minister Edukacji i Nauki, Pan prof. Przemysław Czarnek, podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.   Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o...

Read More

  Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego w Radzie Doskonałości Naukowej 2024-2027   6 października 2023 r. Komisja Wyborcza przyjęła protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027. Ponieważ dziedzina nauki o rodzinie jest jednodyscyplinowa, dlatego pięciu a nie trzech Członków zostało wybranych do dyscypliny nauki o rodzinie, a wśród nich Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Lista według układu alfabetycznego:   Pani dr hab. Anna BŁASIAK; Ks....

Read More

We wtorek, 4 lipca 2023 r., przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego na czele z Panią Prezes prof. dr hab. Elżbietą Osewską zostali przyjęci na audiencji przez Jego Ekscelencję ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania były wyzwania stojące przed środowiskiem familiologów w związku z nowo utworzoną dziedziną nauki o rodzinie oraz aktualne problemy polskiej familiologii. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem konstruktywnych rozwiązań i wytyczeniem...

Read More

Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowało kierunek studiów nauki o rodzinie do listy zawodów, które będą mogły uzyskać specjalizację w dziedzinie psychoterapii.   W trakcie konsultacji publicznych Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska, wnioskowała „o uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, absolwentów kierunku studiów nauki o rodzinie jako osoby posiadające wymagane kwalifikacje do uzyskania po odpowiednim szkoleniu...

Read More

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, z rąk Pana Ministra dra Jarosława Sellina (Sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków) oraz nadbryg. dra inż. Adama Koniecznego (Zastępca Komendanta Głównego PSP, Przewodniczący Rady Ochrony Dóbr Kultury) odebrał nominację na członka Rady...

Read More

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie,...

Read More

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne weszło w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop zakazowi pracy".   Przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy ma poprawić warunki materialne rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.   Dlaczego najnowsze propozycje rządu są niewystarczające? https://www.youtube.com/watch?v=jM9lpd5mBYM     https://www.youtube.com/watch?v=0CSnBzma7NA   Założenia projektu ustawy: https://stopzakazowipracy.pl/o-projekcie/   Zbiórka podpisów: https://stopzakazowipracy.pl/podpisz-projekt/   Rodzice dzieci z niepełnosprawnością o projekcie ustawy:   https://www.youtube.com/watch?v=UalknFGQew0&feature=youtu.be       https://www.youtube.com/watch?v=ZvAgUxe5osg       https://www.youtube.com/watch?v=WkGJBgpXG5A       https://www.youtube.com/watch?v=czcVKvNmaT8&feature=youtu.be      ...

Read More